Jogi nyilatkozatok

A www.diosviszlo.hu honlap (továbbiakban: honlap) és az azon található tartalom (beleértve: szöveg, grafika, kép, szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) használatának kizárólagos joga teljes egészében a Diósviszló Önkormányzata, és a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Kiadó, székhely: 7817 Diósviszló Petőfi u. 106.).
Azzal, hogy belép a honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak. A Kiadó fenntart minden olyan jogot - így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait - amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.
A honlap bizonyos részei csak előzetes regisztráció után érhetőek el.
A honlap, annak tartalma a Kiadóval írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel. A honlapon közzétett tartalom a honlapra való hivatkozással, az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben szabadon felhasználható. Az oldal cikkeiben idézett személyek a másodközlésből nem hagyhatók ki, az idézetek nem módosíthatók.
Egyebekben a honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetítetni bármilyen módon, változatlan formában is; kimásolni; abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely Kiadó jogait sérti vagy veszélyezteti.
A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.
Kiadó szavatolja, hogy a honlapon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.
Kiadó a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősséget kizárja.
Amennyiben Ön a saját honlapján a honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.
A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért Kiadó semmiféle felelősséget nem vállal!

Az Adatkezelési Tájékoztatónkat ide kattintva olvashatja